Storing 24/7 076 - 5933621

NEN 3140

De NEN 3140, “Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning”, is de Nederlandse norm (NEN) voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied. Per maart 2011 is de NEN 3140:2011 van kracht.

Het toepassingsgebied is elektrische installaties, machines en gereedschappen. Toegepast in fabrieken, kantoren, woonhuizen, bouwplaatsen, schepen, enzovoorts. Het betreft hier spanningen onder 1000 volt wissel en 1500 volt gelijk.

In april 2011 is de nieuwe NEN 3140:2011 onder deze naam uitgekomen. De normen NEN-EN 50110 en NEN 3140 zijn nu volledig met elkaar geïntegreerd. De belangrijkste reden van deze vernieuwing is het beter leesbaar maken van de norm. Enkele wijzigingen zijn:

 • Grote machines worden niet meer als arbeidsmiddelen gezien en dienen als afzonderlijke installaties te worden beheerd en geïnspecteerd. Zie hiervoor NEN-EN-IEC 60204
 • S-ketens vallen volledig onder de nieuwe norm
 • Gedurende de werkzaamheden moet de toezichthouder continu aanwezig zijn
 • De inspectietermijn is normatief geworden
 • Inspecties van eenvoudige en overzichtelijke installaties mogen ook zonder tekeningen uitgevoerd worden
 • De functie ploegleider is komen te vervallen.
 • Thermografie mag alleen als aanvullende meting worden toegepast
 • Werken onder spanning blijft verboden.
  (Behoudens enkele zeer uitzonderlijke situaties in overleg met de installatie verantwoordelijke na het in acht nemen van bepaalde procedures en maatregelen.)

Arbeidsomstandighedenwet

Werken met of aan elektrische objecten brengt een zeker risico met zich mee. Een elektrische schok, elektrische verbranding, vlambogen, brand en ontploffing kunnen letsel veroorzaken.

Bedrijven en instellingen met personeel moeten ervoor zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. In de arbeids- omstandighedenregeling, die een uitwerking is van de arbeidsomstandighedenwet (1999), staan verwijzingen naar normen. Betreffende de elektrische veiligheid wordt in art. 7.11.3 verwezen naar de NEN 3140.

Werknemers dienen zich hieraan te houden. Werkgevers dienen aan te tonen dat alles in het werk gesteld is dit mogelijk te maken. Werkgevers kunnen dit aantonen door hun elektrische objecten periodiek aan een keuring te onderwerpen. Keuringen worden uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide persone

nen3140

...ervoor zorgen dat er veilig gewerkt kan worden.

Keuringstermijnen inspecties

De interval van de inspecties, de zogenaamde keuringstermijn, wordt bepaald door de installatieverantwoordelijke (de IV’er) van een bedrijf en doet dat aan de hand van de betreffende tabel uit die NEN 3140. De IV’er zal dit op papier moeten vastleggen. Wat en wanneer dit gaat gebeuren wordt ook beschreven. De berekeningen kunnen per bedrijf zeer sterk verschillen. Gemiddeld is de uitkomst:

 • bedrijfsinstallaties eens in de 5 jaar
 • grote machines afhankelijk van het gebruik:
  1 tot enkele jaren
 • kantoormaterieel zoals computer apparatuur:
  3 jaar
 • elektrische arbeidsmiddelen – waar deze zich ook bevinden, in een werkplaats, keuken, kantine, gereedschapskoffer of klussenbus elk jaar. Bij intensief gebruik kan de termijn korter zijn!

Elektrische arbeidsmiddelen zijn bijvoorbeeld: boorma- chines, koffiezetapparaten, koelkasten, haakse slijpers, verlengsnoeren, stofzuigers, magnetrons, haarföhns, tafelcontactdozen, soldeerbouten, laders van accuboormachines, haspels, verlengkabels, zaagmachines en ovens. Populair gezegd: Alles waar een stekker aan zit. Zowel 230 volt als 400 volt.

Veel verzekeraars verplichten bedrijfstakken om een NEN keuring te doen. Indien men dit niet doet kan de verzekeraar niet tot betalen van de geleden schade overgaan. U heeft dan voor niets premie betaald. Voorkomen is beter dan genezen.

Waarom NEN3140?
Benieuwd wat Pals B.V. voor u kan betekenen?

Laat uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres achter en wij nemen contact met u op.

Uw naam (verplicht)

Uw email

Uw telefoonnummer